Skip to content

Toekomst met groenere tinten door recyclen van verfresten

In een tijd waarin duurzaamheid een groeiende prioriteit is, stappen wij als Van Kesteren vooruit met diverse innovatieve duurzaamheidsinitiatieven. Naast elektrische bedrijfswagens, het installeren van de Clean Water Tank voor het inzamelen van verfafvalwater en onze recente aansluiting bij Circulair West, zijn we ook al enige tijd bezig met het inzamelen van verfresten om deze te recyclen.

Verfafval krijgt een tweede leven met InterCheM

In samenwerking met InterCheM zetten we een eerste stap richting duurzame inzameling van verfresten. InterCheM heeft bijna 60 jaar ervaring in het recyclen van diverse materialen. In eerste instantie richtte InterCheM zich op het recyclen en verwerken van verfresiduen uit de industrie en oplosmiddelen. Later hebben ze hun expertise uitgebreid naar het gebied van het recyclen van industriële lakken en watergedragen muurverf. InterCheM heeft de specifieke inzameling van verf uitgebreid door samen te werken met milieustraten. Hun inspanningen werden beloond toen ze in 2021 een partnerschap aangingen met AkzoNobel, wat resulteerde in de lancering van de Sikkens Alpha Recycle Mat. Om de cirkel nog verder te sluiten, is InterCheM samenwerkingsverbanden aangegaan op het gebied van verfafvalinzameling met schilders en verfgroothandels. De missie is om continue te streven naar duurzame oplossingen en initiatieven die de planeet beschermen en waarde toevoegen aan de samenleving, met als doel een nog groenere toekomst voor ons allemaal te creëren.

Verfresten van Van Kesteren schilders inzamelen

Als Van Kesteren hebben wij ons bij de missie van InterCheM aangesloten, dat betekent dat we verfresten verzamelen. Hierbij gaat het wel om verfresten die niet vervuild zijn en potten waar de deksels goed op zitten. Dit is noodzakelijk om van de oude verf weer kwalitatief goede nieuwe verf te maken.

Recyclingsproces van verfresten

InterCheM zamelt de bruikbare verfresten in waarna deze vervolgens worden gesorteerd op type, kleur en kwaliteit om de bruikbaarheid te beoordelen. De geschikte fracties worden vervolgens gemengd met nieuwe grondstoffen in geproduceerde batches om tot een kwalitatief hoogwaardig eindproduct te komen. De gerecyclede verf wordt in het laboratorium uitgebreid getest op kwaliteit en kleur.

Sikkens Recycle Mat; gerecyclede verf

Een mooi voorbeeld van een verfsoort dat volledig wordt geproduceerd door InterCheM is de Sikkens Alpha Recycle Mat. Deze binnenmuurverf bestaat voor 35% uit gerecyclede verf en is het resultaat van de intensieve samenwerking tussen AKZO Nobel en InterCheM. Wij als Van Kesteren Schilders leveren de verfresten aan voor de Recycle Mat. Het mooie is dat wij de Recycle Mat ook gebruiken op projecten en verkopen in onze Kleur Studio in Voorhout.

De focus ligt vooral op watergedragen verven, die een verschil maken in de ecologische voetafdruk. Recycling is een non-stop proces en we zijn vastbesloten om deze groene cirkel voort te zetten.

Back To Top