Skip to content

Volgende stap in verduurzaming: installatie Clean Water tank

Het streven naar duurzaamheid in de bedrijfswereld wordt steeds belangrijker en Van Kesteren neemt graag een leidende rol. Recent is er bij onze locatie in Katwijk een geavanceerd watertanksysteem geïnstalleerd door Clean Water Global. Dit is een speciale tank om verfafvalwater in te zamelen.

Schoner milieu, schonere werkomgeving

Deze nieuwe watertank stelt ons in staat om afvalwater, dat ontstaat tijdens schilderwerkzaamheden, efficiënt in te zamelen en te filteren. Deze aanpak draagt niet alleen bij aan een schonere omgeving, maar ook aan het voorkomen van verontreiniging van het milieu, maar met name van het drinkwatersysteem.

Partnerschap met Clean Water Global

Clean Water Global staat bekend om haar duurzame oplossingen voor waterzuivering, met een specifieke focus op het zuiveren van verfspoelwater. Dit is van groot belang gezien de voortdurende vervuiling van waterbronnen door verfspoelwater, dat vaak nanoplastics en zware metalen bevat. Clean Water Global zuigt de volle container met verfspoelwater leeg en zuivert dit via een spoel- en filtersysteem speciaal aangepast voor de verfindustrie. Het is een cradle-to-cradle systeem waarbij de vaste stof van het verfspoelwater wordt gescheiden. De vaste grondstof wordt hergebruikt en het water wordt door biologische filtratiesystemen verder gezuiverd tot drinkwater.

Van Kesteren schildert groen

Met deze stap naar verduurzaming onderscheiden wij ons als voorloper in de sector. Wij benadrukken niet alleen het verminderen van milieubelasting, maar promoten ook het verantwoord ondernemerschap binnen de schilders branche. Van Kesteren kleurt graag een groene toekomst!

Back To Top